Jaka będzie przyszłość fotowoltaiki?

Jaka będzie przyszłość fotowoltaiki?

11 maja, 2022
11 maja, 2022

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla to kluczowy element zmian na rzecz środowiska. Celem tych zmian jest globalna transformacja energetyczna, więc stały wzrost branży fotowoltaicznej to niezwykle ważny składnik całego procesu. Globalna transformacja energetyczna to jednak nie tylko wypełnianie postanowień porozumienia paryskiego – odnawialne źródła energii mają bowiem kluczowe znaczenie dla zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, poprawy zdrowia i dobrobytu oraz zapewnienia dostępu do energii po przystępnych cenach na całym świecie. Dokument Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej przedstawia możliwości przyspieszenia wdrażania innowacji na rzecz pełnego uwolnienia ogromnego potencjału fotowoltaiki na świecie w okresie do 2050 roku.

Przedstawiamy kilka wniosków wynikających z prowadzonych na ten temat badań:

  • Przyspieszone wdrażanie jak największej ilości ogniw fotowoltaicznych w połączeniu z głęboką elektryfikacją mogłoby przynieść 21 % redukcji emisji CO₂ (prawie 4,9 gigaton rocznie) do 2050 r.
  • Do połowy XXI wieku fotowoltaika mogłaby pokryć 1/4 światowego zapotrzebowania na energię elektryczną, stając się drugim co do wielkości źródłem energii zaraz po wietrze.
  • Do 2050 r. światowa moc musi osiągnąć 18-krotność obecnego poziomu, czyli ponad 8 000 gigawatów.
  • Azja nadal będzie dominować w wykorzystaniu fotowoltaiki, z ponad 50% zainstalowanej mocy, na kolejnych miejscach  Ameryka Północna (20%) i Europa (10%).
  • Koszty projektów fotowoltaicznych już teraz są niższe od kosztów krańcowych paliw kopalnych w ujęciu globalnym, a w nadchodzących latach będą nadal spadać.
  • Mobilizacja środków finansowych będzie miała kluczowe znaczenie, biorąc pod uwagę badania Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), które szacują, że średni roczny wzrost inwestycji w fotowoltaikę do 2050 r. wyniesie 68%.
  • Fotowoltaika to szybko rozwijająca się branża, w której innowacje w całym łańcuchu wartości powodują dalsze, szybkie obniżanie kosztów. Pływające ogniwa fotowoltaiczne są tego najlepszym przykładem, z globalną skumulowaną mocą zainstalowaną przekraczającą jeden gigawat w 2018 r. i wyraźnym potencjałem do szybkiego wzrostu.
  • Systemy fotowoltaiczne na dachach rozpowszechniły się szybko dzięki wszystkim działaniom wspierającym, takim jak pomiar sieci i zachęty podatkowe.
  • Transformacja energetyczna przynosi także korzyści społeczno-gospodarcze. Globalny przemysł solarny może zatrudnić ponad 18 milionów osób do 2050 roku


© Fundacja Zielona Przyszłość. All rights reserved.