Platforma inwestycji klimatycznych – co to takiego?

Platforma inwestycji klimatycznych – co to takiego?

9 maja, 2022
9 maja, 2022

Platforma inwestycji klimatycznych (CIP) to wspólna inicjatywa Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz programu „Zrównoważona energia dla wszystkich” (SEforALL) we współpracy z Zielonym Funduszem Klimatycznym (GCF).  

Ich wspólnym celem  jest zwiększenie mobilizacji kapitału oraz dokonanie korzystnych zmian środowiskowych w krajach rozwijających się.  CIP wspiera kraje w osiąganiu ambitnych celów klimatycznych poprzez m.in. ułatwianie inwestycji w działania na rzecz klimatu. 

Platforma skupia się przede wszystkim na zielonej energii, ale będzie rozszerzać swoją działalność, aby ułatwić inwestycje w innych kluczowych obszarach, takich jak: woda, rolnictwo, miasta i transport. Wszystko po to, aby zbudować lepszą przyszłość, bez szkodliwych zmian dla klimatu. Jest to w rzeczywistości program, który ułatwia rozwój i zwiększanie skali technologii OZE poprzez dostosowaną do potrzeb pomoc techniczną dla projektów w krajach członkowskich. Projektodawcy, zarejestrowani na platformie, są rozpatrywani pod kątem pomocy technicznej i wsparcia w zakresie ułatwiania realizacji projektu. Platforma będzie dążyć do bezpośredniego zmobilizowania 1 biliona USD na inwestycje w czystą energię do 2025 roku.

Takie programy jak CIP w znaczący sposób pomagają krajom w osiągnięciu ambitnych celów klimatycznych. Dobrze, że się pojawiają i warto mieć nadzieję, że będzie ich coraz więcej, w Polsce również.© Fundacja Zielona Przyszłość. All rights reserved.