Czy energetyka wiatrowa jest bezpieczna?

Czy energetyka wiatrowa jest bezpieczna?

10 sierpnia, 2022
10 sierpnia, 2022

Energia wiatrowa, podobnie jak inne odnawialne źródła energii, stanowi niewyczerpane źródło bezpłatnego prądu. Eksperci z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej szacują, że cena energii wytworzonej w elektrowniach wiatrowych będzie malała, czego nie można powiedzieć o cenie energii wytwarzanej w tradycyjny sposób. 

Nieustający rozwój technologii wytwarzania energii elektrycznej z wiatru sprawia, że wydajność poszczególnych komponentów tego rodzaju instalacji, w tym turbin, stale wzrasta. Kluczowa dla bezpieczeństwa polskiej energetyki wiatrowej jest nieustanna dostępność wiatru jako nośnika energii. 

Jak podaje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, 2 MW mocy elektrowni wiatrowej są w stanie pokryć roczne zużycie energii ponad 200 tysięcy sprzętów AGD takich jak lodówki, pralki, odkurzacze oraz czajniki elektryczne. 

Elektrownie OZE, w przeciwieństwie do tradycyjnych elektrowni węglowych, nie są źródłem zanieczyszczeń ani toksycznych związków chemicznych (tj. tlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla itp.) emitowanych do atmosfery. Powszechnie wiadomo, że zanieczyszczone powietrze może przyczynić się do zwiększenia ryzyka wystąpienia schorzeń w układzie oddechowym. Drogą do dalszego ograniczania takich zagrożeń jest wdrażanie bezemisyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej. 

Według danych krajowego Urzędu Regulacji Energetyki na koniec 2020 roku w Polsce łączna moc instalacji OZE wykorzystujących energię wiatrową wynosiła 6 347,11 MW. 

Elektrownie wiatrowe nie stwarzają żadnego zagrożenia dla środowiska ani dla osób mieszkających w ich pobliżu. Zastosowanie opisywanej technologii pozwala uniknąć emisji substancji szkodliwych zanieczyszczających nie tylko powietrze, ale także glebę czy wodę. Odpowiednie umiejscowienie farmy wiatrowej sprawia, że inwestycja jest bezpieczna również dla ptaków oraz nietoperzy. 

Odpowiedni projekt instalacji wiatrowych gwarantuje ich cichą pracę. Warto zauważyć, że nowoczesne turbiny nie emitują hałasu większego od sprzętów AGD, których codziennie używamy. © Fundacja Zielona Przyszłość. All rights reserved.