Ceny energii w Polsce zamrożone

Ceny energii w Polsce zamrożone

28 października, 2022
28 października, 2022

14.10.2022 ustawa chroniąca odbiorców energii elektrycznej została podpisana przez Andrzeja Dudę, Prezydenta Polski. Głównym założeniem ustawy jest wstrzymanie wzrastającej ceny prądu w przyszłym roku. Ustawa reguluje cenę energii dla użytkowników domowych oraz tych, którzy korzystają z elektrycznego ogrzewania. Niestety żadne dopłaty dla prosumentów nie są przewidziane.

Ustawa ma chronić gospodarstwa domowe przed krytycznym wzrostem cen prądu. Stała cena dotyczy gospodarstw, których roczne zużycie energii elektrycznej nie przekracza 2 000 kWh.

Dodatkowo, jeżeli w skład rodziny wchodzi osoba niepełnosprawna, roczne zużycie energii może wynosić do 2 600 kWh. Duża rodzina, pod warunkiem posiadania Karty Dużej Rodziny, nie może przekroczyć limitu zużycia wynoszącego 3 000 kWh w ciągu roku. 

Polski rząd szacuje, że korzyści wynikające z podpisanego dokumentu legislacyjnego przypadną aż 17 milionom domów i mieszkań pozostających w grupie taryfowej G. Rząd przeznaczy na dopłaty środki w wysokości 23 miliardów złotych.

Niestety przekroczenie limitu rocznego wykorzystania energii będzie skutkowało rachunkiem wyliczonym według nowej taryfy cenowej, wyznaczonej na okres 2023 roku. Przewiduje się wprowadzenie maksymalnych stawek za kilowatogodziny zużyte nie tylko w polskich domach. W przyszłym roku maksymalna stawka cenowa obejmie także małe i średnie biznesy oraz jednostki samorządowe.

Jeżeli w gospodarstwie domowym energia elektryczna zużywana jest także na potrzeby ogrzewania (dotyczy posiadaczy pomp ciepła), członkowie rodziny otrzymają 1000 złotych w ramach jednorazowego dodatku elektrycznego. Kwota dodatku wzrośnie do 1500 złotych dla gospodarstw zużywających powyżej 5 000 kWh energii. Należy jednak spełnić kluczowy warunek – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków powinna być poinformowana o źródle ogrzewania, z którego korzystają domownicy. 

Niestety dla prosumentów nie przewidziano żadnych dodatków energetycznych. Ustawa nie zawiera poprawki z powodu odrzucenia jej przez grono poselskie.© Fundacja Zielona Przyszłość. All rights reserved.