Stare piece węglowe, czyli główna przyczyna zanieczyszczenia powietrza w Polsce

Stare piece węglowe, czyli główna przyczyna zanieczyszczenia powietrza w Polsce

30 sierpnia, 2022
30 sierpnia, 2022

Większość ludzi zdaje sobie sprawę ze szkodliwości starych pieców węglowych, ale mało kto wie dlaczego tak naprawdę są szkodliwe i jak duże zanieczyszczenie produkują. Fakty są takie, że według przewidywań Europejskiej Agencji Środowiska już niebawem poziom szkodliwych pyłów w Polsce będzie jednym z najwyższych w całej Unii Europejskiej. Przyczyną tego stanu rzeczy jest przede wszystkim niska emisja, stanowiąca dla człowieka wysokie zagrożenie. 

Niska emisja – co to oznacza w praktyce? 

 Określenie to dotyczy zanieczyszczeń, które emitują źródła znajdujące się na wysokości nie większej niż 40m. Oznacza to, że pochodzą one głównie ze spalania nieodpowiednich materiałów opałowych w domowych piecach. W dodatku to właśnie niska emisja jest najbardziej szkodliwa dla człowieka.

Dlaczego stare piece są odpowiedzialne za niską emisję i szkodzą?

 W starych piecach węglowych można spalić niemal wszystko, co wiąże się z tym, że często palone są w nich produkty, które nie powinny się tam znaleźć, np. śmieci pochodzące z gospodarstw domowych. Podczas ich palenia wydzielane są duże ilości dymu zawierającego m.in. pyły zawieszone, tlenki węgla, azotu i siarki, szkodliwe wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dioksyny czy metale ciężkie. Substancje te nie tylko są rakotwórcze i stanowią zagrożenie dla zdrowia oraz życia człowieka, ale także są niebezpieczne dla środowiska. Ponadto stare piece są bardzo często już nieefektywne energetycznie, a to oznacza, że do wytworzenia takiej samej ilości ciepła potrzebują większej ilości paliwa niż na początku użytkowania. 

Jak walczyć z niską emisją?

 Rozwiązanie jest proste – wystarczy wymienić stary piec na nowoczesne, alternatywne źródło ciepła, takie jak pompa czy kocioł na pellet. Pozwoli Ci to zlikwidować niską emisję z twojego otoczenia, a także zaoszczędzić sporo pieniędzy. Nie wdychaj dłużej trującego powietrza i zaufaj czystej energii.© Fundacja Zielona Przyszłość. All rights reserved.