Zmiany klimatyczne – połowa lodowców stopnieje do 2100 roku!

Zmiany klimatyczne – połowa lodowców stopnieje do 2100 roku!

11 stycznia, 2023
11 stycznia, 2023

Według najnowszych przewidywań naukowców, do końca obecnego stulecia zniknie przynajmniej 49% lodowców, a to i tak optymistyczny scenariusz, który zakłada, że osiągnięte zostaną cele Porozumienia paryskiego i temperatura globu nie wzrośnie powyżej 1,5°C. Co to dla nas oznacza? Postaramy się przybliżyć temat w artykule. 

Skąd pewność, że tak się stanie?

Już dziś wiemy, że niestety spóźniliśmy się i nie uda się osiągnąć w pełni celów Porozumienia paryskiego. Zawarte podczas COP21 postanowienie o ograniczeniu globalnego ocieplenia do poziomu 1,5°C stało się złudzeniem. Ostatnie z badań pokazują, że bez zmian obecnych polityk klimatycznych, zmierzamy w kierunku ocieplenia nawet o 2,4°C do 2030 roku. 

Jakie będą tego konsekwencje? 

Jedną z oczywistych konsekwencji będzie wspomniane topnienie lodowców, a w samych latach 1994-2017 straciliśmy około 28 bilionów ton lodu. To ilość, która według obliczeń autorów badania z University of Leeds, mogłaby pokryć całą Wielką Brytanię! Ponadto tempo topnienia lodowców zwiększa się i nawet przy założeniu optymistycznego scenariusza, że osiągniemy resztę celów Porozumienia paryskiego, to w 2100 roku stopnieje 49% lodowców, czyli około ¼ ich całkowitej masy. Niezależnie od scenariusza emisji, lód zniknie całkiem w Alpach, Kaukazie oraz Andach. Jak już wiadomo, próg 1,5°C zostanie przekroczony, a to oznacza, że topnienie lodowców nie zatrzyma się w tym punkcie. Jakie znaczenie ma dla nas samo w sobie topnienie lodowców? Konsekwencji jest wiele, ale największa z nich to utrata ogromnej ilości wody pitnej – lodowce, które obecnie pokrywaja ziemie są bowiem źródłem słodkiej wody dla 2 mld ludzi. Kolejne ważne skutki to podniesienie poziomu wody w morzach oraz jeszcze większe ocieplenie klimatu. Odbije się to także na gospodarce krajów otaczających, np. Alpy. Jeśli w Alpach znikną lodowce, zabraknie też wody roztopowej, która dopływa do okolicznych rzek. Topniejący lód jest istotny z perspektywy utrzymania odpowiedniego poziomu wód gruntowych, a więc kluczowy dla upraw. Na Alasce natomiast będzie się dało zaobserwować zjawisko zwane arktycznym wzmocnieniem, co najprościej mówiąc oznacza wzajemne napędzanie się zmian klimatu – topniejące lodowce jeszcze mocniej ocieplą klimat i doprowadzą do topnienia kolejnych. 

Co możemy zrobić w tej sytuacji?

Niestety nie mamy dużego wpływu na topnienie lodowców, ale mamy wpływ na niewielkie zmiany w naszym życiu. Wystarczy robić wszystko co w naszej mocy, aby globalne ocieplenie nie przyspieszało, np. korzystać z energii odnawialnej, segregować śmieci i podróżować pieszo lub komunikacją miejską.© Fundacja Zielona Przyszłość. All rights reserved.